Türkiye’nin enerji çeşitliliğinin arttırılmasına ilişkin arayışlar sürüyor. Ankara ve İzmir’de doğalgaz ile jeotermal enerjileri ele alındı.
Paylaşın:
2016-06-10 05:11:47

Ankara’daki toplantıda Türkiye’de yerli doğalgaz üretiminin arttırılması talepleri öne çıkarken, İzmir’de ise Türkiye’nin jeotermal saha çalışmalarında odak noktası olma özelliği öne çıktı.

Bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu iklim özelliği Türkiye’yi enerji çeşitliğini arttırmada bir adım öne çıkarıyor. Ancak; son yıllarda güneş, rüzgar, biokütle gibi alanlara yatırım yapılsa da Türkiye’nin bu alanlarda daha kat etmesi gereken çok yol var. Hal böyle olunca Türkiye’nin enerji çeşitliliğinin arttırılmasına ilişkin arayışlar devam ediyor.

Doğalgaz meclisi toplandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Doğalgaz Meclisi’nin bu yılki ikinci toplantısında, sektörün gündemindeki gelişmeler ve Türkiye’de doğalgaz üretimi tartışıldı. Ankara’da yapılan toplantıda konuşan TOBB Doğalgaz Meclisi Başkanı İbrahim Akbal, Türkiye’de son dönemde yerli kömürün ekonomiye kazandırılması yönünde çalışma ve hazırlıklar yapıldığını, aynı zamanda 2023 vizyonunda ve sonrasında nükleer ve yenilenebilir enerjiden daha fazla istifade edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Botaş kapasite artırmada kararlı

Doğalgazın elektrik üretimindeki payının 2016’nın ilk çeyreğinde yüzde 33 seviyesinde olduğunu aktaran Akbal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınan tedbirlerle enerjide kaynakların çeşitlendirildiğine dikkati çekti. Akbal, yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemilerinden faydalanma ve mevcut LNG terminalleri ile yer altı depolarının kapasitelerini artırmak yönünde olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) ulusal iletim şebekesinin taşıma kapasitesini artırma yönündeki kararlılığının gelecek kış ve devamında ulusal arz güvenliğini pekiştirme yönünde umut verici olduğunu kaydetti.

Doğalgaz üretimi artırılmalı

Petrol İşleri Genel Müdürü Selami İncedalcı’da Türkiye’deki doğalgaz üretiminin geçmişi ve güncel gelişmeleri konusunda sunum yaptı. Sunumun ardından yapılan fikir alışverişinde, doğalgaz aramalarının artırılması gerektiği belirtildi. Artık bunu destekleyen koşulların sağlandığı ifade edilirken, özel sektör yatırımcılarının bu konuda daha cesaretli olmaları gerektiği vurgulandı. Toplantıda; doğalgaz piyasasının EPİAŞ’a entegrasyonuyla arzulanan piyasa ve rekabet ortamına ulaşma yönünde önemli bir adımın atılmış olacağı vurgulandı.

Türkiye ciddi adımlar atıyor

Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi İzmir’de pazartesi günü başladı. Toplantıda konuşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret, Ekonomi ve Tarım Bölüm Başkanı Balazs Gargya; son dönemde yenilenebilir enerji alanında Türkiye’de yasal uygulamalar açısından önemli adımlar atıldığını ve ülkede sürdürülebilir enerji kaynaklarına verilen önemin giderek arttığını söyledi.

comments powered by Disqus