Zorlu Enerji Grubu’nun 1 Ocak 2012-31 Ocak 2013 dönemini kapsayan Sürdürülebilirlik Raporu, uluslararası raporlama standardı kuruluşu GRI’den “A’’ uygulama seviyesi onayı aldı.
Paylaşın:
2014-12-03 13:32:14

Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, Grubun tüm faaliyetlerini sosyal ve çevresel sorumluluklarını önceliklendiren bir anlayışla yürüttüklerini vurguladı.

Zorlu Enerji Grubu, bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri ile enerji-çevre-ekonomi ilişkisinin optimizasyonunu odağına alan kurumsal sorumluluk çalışmalarını aktaran Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Zorlu Enerji’nin, 2012-2013 dönemi sürdürülebilirlik performansını içeren raporu dünya çapında kabul edilmiş raporlama standardı kuruluşu Küresel Raporlama Girişimi - Global Reporting Initiative (GRI)’den en şeffaf düzeyi gösteren “A” uygulama seviyesi onayını aldı.

Sürdürülebilirlik Raporu’na ilişkin açıklamada bulunan Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, “Dünyanın en dinamik enerji piyasalarından birine sahip olan Türkiye, yeterli ve güvenli enerji temini hedefine doğru ilerliyor. Bu hedefe ulaşmada kaynakların yüksek verimlilikte değerlendirilmesi büyük önem kazanıyor; bu da ancak çevre ve sosyal yaşam ile uyum içinde olmakla mümkün. Enerji-çevre etkileşimini dikkate alarak üretimimizi düzenli artırırken, yatırımcı ve hissedarlarımıza verdiğimiz ekonomik taahhütleri yerine getiriyor, tüm faaliyetlerimizi, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı önceliklendiren bir anlayışla yürütüyoruz” dedi.

Çevre koruma projelerine 1,2 milyon TL’lik yatırım

2013’te Türkiye’deki toplam kurulu gücü içindeki yerli ve yenilenebilir kaynakların payını 622 megavat ile önceki raporlama dönemine göre yüzde 7 artırarak yüzde 42’ye ulaşan Zorlu Enerji Grubu, 2012-2013 döneminde çevre koruma amaçlı geliştirdiği projelere toplam 1,2 milyon TL kaynak ayırdı. Bu yatırımların yüzde 55’ini biyoçeşitlilik, habitat koruma ve geliştirme, yüzde 26’sını çevresel etki değerlendirme çalışmaları, yüzde 12’sini su kaynaklarını koruma önlemleri, yüzde 7’sini ise atık yönetimi oluşturdu.

Yatırımları hakkında açıklama yapan Ak, “Sürdürülebilirlik stratejimizi, yatırım ve finansman taahhütlerimizi başarıyla hayata geçirecek; uygulamalarımız ve performansımızı önümüzdeki dönemde de yukarı taşıyacağız. Kilit paydaşlarımıza, faaliyetlerimiz sonunda etkilerimizi yönetme konusunda attığımız ölçme, izleme ve iyileştirme adımlarını değerlendirme fırsatı da vermek istiyoruz. Bu rapor bugün ve gelecekte, paydaşlarımızın sürdürülebilirlikle ilgili önceliklerini inceleyeceğimiz ve çözüme yönelik yaptığımız çalışmaları paylaşacağımız en önemli iletişim araçlarından biri olacaktır” diye konuştu.

Türkiye’nin en önemli gereksinimlerinden olan enerjinin, çevre koruma ağırlıklı olmak üzere, sürdürülebilir enerji politikasına uygun üretimini sağlarken, doğaya ve insan yaşamının her unsuruna saygılı yatırımlar yapmayı hedefleyen Zorlu Enerji Grubu’nun toplumsal yatırımlarının yüzde 31’ini sportif ve kültürel destekler, yüzde 26’sını yerel yönetimlerin yaşam kalitesini artırma destekleri, yüzde 43’ünü ise eğitim, burs ve araştırma destekleri oluşturdu. Grup, sürdürülebilir enerjiyi, “enerjinin geri dönülmez çevresel tahribatlara yol açmadan, bugünün gereksinim ve beklentilerini, gelecek kuşaklarınkileri karşılama olanaklarından ödün vermeksizin karşılamak” olarak tanımlıyor.

Zorlu Enerji Grubu, raporunda proje finansmanındaki sosyal ve çevresel riskleri yönetmek için oluşturulan Ekvator Prensipleri’nin gerektirdiği, Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) Çevresel Sosyal Sürdürülebilirlik Performans Standartları’nı da dikkate aldı. Rapor, ayrıca GRI G3.1 Sürdürülebilirlik Raporlaması Rehberi ve GRI Elektrik Üreticileri Sektör Eki (EUSS – Electric Utilities Sector Supplement) temel alınarak hazırlandı.

comments powered by Disqus