Uluslararası Enerji AjansıIEA değerlendirmesine göre, 2020 yılına kadar Avrupa’nın yenilenebilir enerji kapasitesinden Türkiye yüzde 15 pay alacak.
Paylaşın:
2014-09-06 15:58:20

Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) değerlendirmesine göre, yenilenebilir enerji kapasitesi Avrupa’da 2020 yılına kadar 141 bin megavat artacak. Bu artışın yüzde 15'lik bölümünü Türkiye'nin yaptığı yatırımlar karşılayacak.

 Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "2014 Orta Vadeli Yenilenebilir Enerji Piyasası Raporu" içeriğinde, Avrupa'da enerji ihtiyacının 2020'ye kadar her yıl ortalama yüzde 0,8 artması bekleniyor. Bunun yarıya yakını ise Türkiye'nin enerjiye olan ihtiyacından kaynaklanacak. Türkiye’nin genel olarak ekonomisinin büyümesi, kişi başına düşen gelir artışı ve yüksek şehirleşme hızı enerji talebindeki artışın başlıca sebeplerini oluşturuyor. 

Avrupa enerji talebinin bir bölümünü karşıladığı yenilenebilir enerjide 2020 yılına kadar 141 bin megavat kapasite artışı bekliyor. Halen Avrupa yenilenebilir enerjiden 1.095 teravatsaat üretimle toplam elektrik üretiminin yüzde 30'unu elde ediyor. Bu miktarın 2020 yılında yüzde 36,5'lik paya ulaşarak bin 400 teravatsaate çıkması öngörülüyor. 2020 yılı itibariyle öngörülen artış içinde rüzgar enerjisinin payının ise yaklaşık yüzde 40 olacağı hesaplanıyor.

IEA'ya göre, Avrupa ülkelerine bakıldığında 2020'ye kadarki yenilenebilir enerji üretiminin yarısından fazlasını Almanya, İngiltere ve Türkiye sağlayacak. Avrupa'da hidroelektrik santralleri (HES), rüzgar enerji santralleri (RES), güneş enerji santralleri (GES), biomass ve jeotermalleri kapsayan yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimleri içinde Türkiye’nin payı yüzde 15 olacak. Türkiye'nin yaptığı yatırımlara bakıldığında ise 2013'te yaklaşık 24 bin 300 megavat olan yenilenebilir enerji kapasitesinin, 2020 yılına kadar 38 bin 800 megavata çıkması tahmin ediliyor.

Türkeye’nin mevcut durumu ve hedefleri

Türkiye, 2023 yılına kadar 122 milyar dolar yatırımla kurulu güç kapasitesini 50 bin megavat daha artırma planı yapıyor. Böylece, Türkiye’nin halihazırda 68 bin 236 megavat olan kurulu güç kapasitesi 120 bin megavata çıkmış olacak.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 62. Hükümetin programında, rüzgar enerjisi gücünün 20 bin megavata,  jeotermal enerji kapasitesinin  600 megavata, güneş enerjisi kapasitesinin de 3 bin megavata çıkarılarak, Türkiye’nin bütün enerji üretimi içinde 2023 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzde 30 artışı hedefleniyor.

comments powered by Disqus